By DALLOLS payday loans

phapnanbatnha.net

Tuesday
Jun 27th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Tin tức Phim ảnh Phim pháp nạn tại Bát Nhã cập nhật ngày 28.09.2009

Phim pháp nạn tại Bát Nhã cập nhật ngày 28.09.2009

Email In PDF.

 

Dưới đây là những đoạn phim ghi lại toàn bộ sự kiện đã sảy ra tại tu viện Bát Nhã.

Cập nhật ngày 28.09.2009

Ngày 27.09.2009 Dưới sự chỉ đạo của công an, côn đồ đã kéo vào tu viện Bát Nhã phá phách và đánh đập các thầy.

Dưới đây chúng tôi chỉ ghi đươc những đọan đầu của cuộc đập phá xin quý phật tử thông cảm

 


 

 

 

 

Cập nhật ngày 23.09.2009

Cập nhật ngày 22.08.2009